Стручно усавршавање

Предлог Документа о вредновању сталног стручног усавршавања у установи за 2014/2015. и 2015/2016.годину у Расиснком округу

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 85/2013 од 28.09.2013. године - чланови 4. 20. 26. и 27.), Друштво педагога и психолога Расинског округа и Центар за стручно усавршавање Крушевац дају:

ПРЕДЛОГ ДОКУМЕНТА О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. И 2015/2016. ГОДИНУ У РАСИНСКОМ ОКРУГУ

 

Дани отворених врата

Као и прошле школске године, Школска управа у Крушевцу, Локални тим за професионалну оријентацију и партнери у оквиру Локалног савета за каријерно вођење и саветовање Града Крушевца, организују  Дане отворених врата. 

У те дане, на основу сачињеног плана реалних сусрета, ученици 7. и 8. разреда основних школа и њихови наставници посећују предузећа, фирме и установе где се кроз различите активности упознају са њиховим радом. 

Активност ученика се изводе на основу резултата анкетирања о њиховим интересовањима. Календар активности и услуга можете погледати овде.

Школски тимови за професионалну оријентацију попуњавају врсте услуга на прописаном обрасцу који достављају руководиоцима локалних тимова за професионалну оријентацију.

 

Предлог Документа о вредновању сталног стручног усавршавања у установи

       Група састављена од чланова Друштва педагога и психолога Расинског управног округа и представника Центра за стручно усавршавање у Крушевцу израдила је предлог Документа о вредновању сталног стручног усавршавања у установи.

Предлог садржи:

  1. Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у установи;
  2. Евалуациону листу за угледни час/радионицу/приказ;
  3. Извештај о реализацији стручног усавршавања на нивоу установе са списком учесника;
  4. Потврда о учешћу/присуству учесника.

 

Обавештења

  • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2022/2023. години можете пратити на линку:

    http://liste.mpn.gov.rs/

  • Календари образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2022/23.годину се налазе под овим линком.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.