Упис у средње школе

Пробни завршни испит 2017.

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда  у свим основним школама на територији Републике Србије реализоваће се  07.  и 08. априла 2017. године.

Ученици ће у два дана радити три теста:

07. априла 2017. године у 12:00 часова ‒ тест из математике и тог дана анонимно попуњавају упитник,

08. априла 2017. године у 9:00 часова – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Тестови неће бити објављивани најмање недељу дана после тестирања, због ванредног термина за тестирање ученика који нису били у могућности да се тестирају у овом термину.

Ученици ће у петак 07.04.2017., након теста из математике анонимно попуњавати кратак упитник за потребе редовних истраживања које Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спроводи на узорцима у складу са законским надлежностима. Истраживања се односе на нивое остварености образовних стандарда, као и услове у којима се ученичка постигнућа остварују.