Упис у средње школе

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2017/2018. ГОДИНУ

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) петак-субота-недеља-понедељак 12-15.05. од 9-14 ч
Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама) петак и понедељак 12. и 15.05. од 9-14ч
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота 27.05. 10 ч
Пријемни испити у музичким школама четвртак-петак-субота 01.06-03.06. од 10 ч
Пријемни испити у балетским школама недеља-понедељак-уторак 04.06-06.06. од 10 ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота-недеља 02.06-04.06. од 9-12 и 14-17 ч
Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима субота 03.06. од 10-12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) недеља 04.06. 10-12 ч испит из математике, 14-16 ч испит из физике
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима субота-недеља. 03.06-04.06. 10-12 ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији субота-недеља. 03.06-04.06. од 9-14 ч
Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу понедељак - петак 29.05-09.06. 
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику среда 07.06. до 8 ч
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким, музичким и балетским школама четвртак 08.06. до 8 ч
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) четвртак 08.06. од 8-16 ч
Коначни резултати пријемних испита  (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) петак 09.06. до 12 ч
Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика среда 14.06. од 9-11 ч
Завршни испит - тест из математике четвртак 15.06. од 9-11 ч
Завршни испит - комбиновани тест петак 16.06. од 9-11 ч
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе недеља 18.06. до 8ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама понедељак 19.06.од 8 до 16 ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама уторак 20.06.од 8 до 16 ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита петак 23.06. до 8 ч
Упис у музичке и балетске школе петак 23.06. до 16 ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података субота и недеља 24. и 25.06. од 8 до 15 ч
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама четвртак 29.06. од 8 ч
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки четвртак 29.06. од 8 до 15 ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту петак 30.06. до 12 ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак 03.07.од 8 ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу понедељак 03.07. до 20 ч
Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе уторак и среда 04. и 05.07.
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг уторак 04.07. од 8 до 15 ч 
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга петак 07.07. до 8 ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу петак 07.07. до 8 ч
Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе петак 07.07. од 8 до 15 ч