Упис у средње школе

Завршни испит у августу 2019.године

У току су завршне активности везане за припрему, организацију и спровођење завршног испита на крају школске 2018/2019. године, у августовском року, за ученике који из оправданих разлога нису приступили полагању испита у јунском року.

  • Термини за полагање испита су 20. 21. и 22. август 2019. године. Сва три дана испит се полаже у времену од 9-11 часова у ОШ "Јован Поповић" Крушевац. У уторак 20. августа ученици полажу тест из српског, односно матерњег језика, у среду 21. авгусга полажу тест из математике, a у четвртак 22. августа полажу комбиновани тест.
  • Завршни испит спроводи се сходно одредбама Стручног упутства за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2018/2019. годину.